Tel.: +420 353 585 568
e-mail: ptomek@aktomek.cz

Advokátní kancelář
JUDr. Pavel Tomek

Sídlo:
Polská 61/4
360 20 Karlovy Vary

zapsán v seznamu advokátů pod evidenčním číslem:
04488 u Čak

Tel.:: 353 585 568
Fax: 353 586 225

IČ: 61792977
č.ú.: 27-5620100267/0100
Komerční banka, a.s.


Advokátní kancelář Pavel Tomek
Váš každodenní rádce


Poskytování právní pomoci ve všech oblastech platného práva, zejména tedy oblast práva obchodního, finančního, správního, trestního a pracovního, právní vztahy k nemovitostem, bylo advokátní kanceláří zahájeno dne 1.1.1998. Dnes se vybudovaná advokátní kancelář řadí mezi větší advokátní kanceláře nejen v Karlových Varech... více

Kvalita

Právní služby jsou poskytovány s maximální časovou flexibilitou, kvalitou a diskrétností, s přihlédnutím ke všem specifickým požadavkům klienta.


Sekretatiát kanceláře

Pracovní doba:
Pondělí:830 – 1700
Úterý:800 – 1700
Středa:800 – 1700
Čtvrtek:800 – 1700
Pátek:800 – 1600

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Copyright © 2006, JUDr. Pavel Tomek, vyrobil: office4u.cz     |  VWP   |  OWA  |