Tel.: +420 353 585 568
e-mail: ptomek@aktomek.cz

Poskytování právní pomoci ve všech oblastech platného práva, zejména tedy oblast práva obchodního, finančního, správního, trestního a pracovního, právní vztahy k nemovitostem, bylo advokátní kanceláří zahájeno dne 1.1.1998. Dnes se vybudovaná advokátní kancelář řadí mezi větší advokátní kanceláře nejen v Karlových Varech, ale de facto v celém Karlovarském kraji, v němž má od roku 2000 na trhu poskytování právních služeb velmi silné postavení.

Nabídka právních služeb zahrnuje od začátku komplexní právní služby, zaměřené na spolupráci se středními i řadou větších podnikatelských subjektů v Karlovarském kraji s využitím právní erudice vybraných advokátů, zkušených advokátních koncipientů a dalších odborně způsobilých zaměstnanců.

Klientela advokátní kanceláře se od svého založení rozrostla o řadu soukromých i veřejných subjektů, včetně měst a obcí, přičemž pomíjen není ani sektor právní pomoci jednotlivcům v oblasti občanského práva i práva rodinného, jemuž je věnována v současné době značná pozornost. Hlavním zaměřením advokátní kanceláře je nicméně stále poskytování právních služeb podnikatelům, a to fyzickým i právnickým osobám, tedy odvětví práva obchodního, právních vztahů k nemovitostem a práva finančního a daňového. Advokátní kancelář poskytuje rovněž velmi rychlé a kvalitní právní služby na úseku zakládání nových obchodních společností, případně jejich slučování, rozdělování fúzi a transformací, s nimiž má dlouhodobé zkušenosti.

Základní konkurenční výhodou advokátní kanceláře je rozsáhlá specializace jejich zaměstnanců i jednotlivých advokátů na konkrétní právní odvětví, vytváření specializovaných agend a vyčlenění operativních právních týmů na řešení významnějších a složitějších právních případů ve spolupráci se spřátelenou notářskou kanceláří, daňovými a účetními poradci i znalci ve specializovaných ekonomických oborech, což umožňuje dosahování maximálního využití takto provázaného know how a tedy i optimálních výsledků v soudních sporech.

Kvalita

Právní služby jsou poskytovány s maximální časovou flexibilitou, kvalitou a diskrétností, s přihlédnutím ke všem specifickým požadavkům klienta.


Copyright © 2006, JUDr. Pavel Tomek, vyrobil: office4u.cz     |  VWP   |  OWA  |