Tel.: +420 353 585 568
e-mail: ptomek@aktomek.cz

JUDr. Pavel Tomek

zapsán v seznamu ČAK pod ev.č 4488
Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

Jazykové znalosti:
Ruský jazyk (aktivně)

Mobil: +420 736 480 966
E-mail: ptomek@aktomek.cz

  Právní specializace:
 • daňové právo
 • finanční právo
 • občanské právo
 • obchodní právo – zejména obchodní a závazkové vztahy
 • právní vztahy k nemovitostem
 • právo obchodních společností
 • transformace společností


Mgr. David Mikula

zapsán v seznamu ČAK pod e.č. 15299
Vzdělání: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk (aktivně)
Německý jazyk (aktivně)

Mobil: +420 734 333 616
E-mail: dmikula@aktomek.cz

  Právní specializace:
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • pracovní právo


JUDr. Petr Kožíšek

zapsán v seznamu ČAK pod e.č. 13635
Vzdělání: Právnická fakulta UK v Praze

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk (aktivně)
Německý jazyk (aktivně)

Mobil: +420 736 488 974
E-mail: pkozisek@aktomek.cz

  Právní specializace:
 • nemovitosti
 • občanské právo
 • právní vztahy k nemovitostem
 • správní řád
 • stavební právo


JUDr. Věra Říhová

Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, právnická fakulta

Jazykové znalosti:
Ruský jazyk (aktivně)

Mobil: +420 606 617 747
E-mail: vrihova@aktomek.cz

  Právní specializace:
 • přestupky
 • rodinné právo
 • trestní právo


Mgr. Eva Hanková

zapsána v seznamu ČAK pod ev.č. 11712
Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta

Mobil: +420 736 480 967
E-mail: ehankova@aktomek.cz

  Právní specializace:
 • občanské právo
 • pracovní právo
 • právní vztahy k nemovitostem
 • rodinné právo
 • trestní právo
 • vymáhání pohledávek


Mgr. Radka Durdisová

zapsána v seznamu ČAK pod ev.č 15926
Vzdělání: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Právnická

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk (aktivně)

Mobil: +420 736 488 971
E-mail: rdurdisova@aktomek.cz

  Právní specializace:
 • občanské právo
 • obchodní právo
 • rodinné právo


Sekretariát kanceláře

Pracovní doba:
Pondělí:800 – 1700
Úterý:800 – 1700
Středa:800 – 1700
Čtvrtek:800 – 1700
Pátek:800 – 1600

Kontakt:

Telefon:
+420 353 585 568
+420 359 807 121
+420 359 807 122

Fax:
+420 353 586 225

Mobil:
+420 736 480 968

E-mail:
ptomek@aktomek.cz

Copyright © 2006, JUDr. Pavel Tomek, vyrobil: office4u.cz     |  VWP   |  OWA  |