Tel.: +420 353 585 568
e-mail: ptomek@aktomek.cz

Nejširší okruh klientely je budován ve sféře obchodních společností - zajišťujeme kompletní právní servis pro společnosti, podnikatele, statutární orgány, společníky.

Ujednání o výši odměny za poskytování právních služeb je individuální záležitostí. Může být sjednána smluvně, paušálně nebo je dohodnuta tzv. mimosmluvní odměna řídící se podle vyhl. č.177/1996 Sb., advokátního tarifu.

JUDr. Pavel Tomek je pojištěn na profesní zodpovědnost za eventuelní škodu způsobenou při poskytování právních služeb – výše pojistné částky činí 70.000.000,- Kč (přičemž do výše 3.000.000,- Kč je advokát pojištěn ze zákona rámcovou pojistnou smlouvou prostřednictvím České advokátní komory, a nad rozsah tohoto základního pojištění je sjednáno individuální připojištění odpovědnosti za škodu do výše 73.000.000,-Kč)


Kvalita

Právní služby jsou poskytovány s maximální časovou flexibilitou, kvalitou a diskrétností, s přihlédnutím ke všem specifickým požadavkům klienta.


Copyright © 2006, JUDr. Pavel Tomek, vyrobil: office4u.cz     |  VWP   |  OWA  |