Tel.: +420 353 585 568
e-mail: ptomek@aktomek.cz
  Advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech:
 • daňové právo
 • finanční právo
 • konkursní právo
 • nekalá soutěž
 • nemovitosti
 • občanské právo
 • obchodní právo – zejména obchodní a závazkové vztahy
 • obchodní právo
 • pobyty cizinců
 • pracovní právo
 • právní vztahy k nemovitostem
 • právo duševního vlastnictví
 • právo obchodních společností
 • právo sociálního zabezpečení
 • právo životního prostředí
 • přestupky
 • převody nemovitostí a právní vztahy k nemovitostem
 • rodinné právo
 • rozhodčí řízení
 • směnečné právo
 • soudní spory
 • správní řád
 • stavební právo
 • transformace společností
 • trestní právo
 • vymáhání pohledávek
Kvalita

Právní služby jsou poskytovány s maximální časovou flexibilitou, kvalitou a diskrétností, s přihlédnutím ke všem specifickým požadavkům klienta.


Copyright © 2006, JUDr. Pavel Tomek, vyrobil: office4u.cz     |  VWP   |  OWA  |