Pozadí

Advokátní kancelář
JUDr. Pavel Tomek

Přední advokátní kancelář z Karlových Varů. Pokud potřebujte kvalitní advokátní pomoc, jste na správném místě.

Advokátní kancelář
Pozadí
Pozadí
Pozadí

Můžete se o nás opřít v celé škále právních služeb. Prozkoumejte naše služby.

O nás

linka

Advokátní kancelář JUDr. Pavla Tomka byla založena dnem 1. ledna 1998. V současné době se počtem zaměstnaných advokátů a advokátních koncipientů řadí mezi větší advokátní kanceláře v rámci celého Karlovarského kraje, v němž  si za dobu své existence vybudovala a udržuje velmi významné postavení.   

Právní služby naší advokátní kanceláře jsou s přihlédnutím k odborným zkušenostem, rozsahu specializací a díky týmu právníků a dalších úzce spolupracujících odborníků primárně určeny pro obchodní korporace, veřejnoprávní korporace a fyzické podnikající osoby. S využitím zkušeného týmu právníků neopomínáme na zajišťování poskytování právních služeb v jakýchkoli případech běžného občanského života, tedy jednotlivcům při řešení jejich ojedinělých právních problémů, s nimiž se musí v „síti“ paragrafů vypořádat, nebo na zajišťování právních služeb pro spolky či nadace.   

Mluvíme lidskou řečí

Víme, že právníkům je občas těžké rozumět. Proto s našimi klienty komunikujeme lidskou řečí tak, aby to pro ně bylo za každých okolností srozumitelné a jasné. 

Pozadí
Advokátní kancelář JUDr. Pavel Tomek

V rámci poskytování právních služeb úzce spolupracuje s dalšími samostatnými advokáty nebo většími advokátními kancelářemi, notáři, daňovými poradci, znalci, tlumočníky a jinými odborníky, čímž je zajištěno optimální řešení klientských záležitostí. Základní konkurenční výhodou advokátní kanceláře je specializace  jednotlivých advokátů na konkrétní právní odvětví, vytváření specializovaných agend a vyčlenění operativních právních týmů na řešení významnějších a složitějších právních případů. 

JUDr. Pavel Tomek,
Advokátní kancelář

Sídlo

Polská 61/4, 360 01 Karlovy Vary
IČ.: 61792977
DIČ.: CZ7104271889
ID datové schránky: epmf4jb

Pošlete nám zprávu

Provozní doba

Pondělí: 8:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 17:00
Středa: 8:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 17:00
Pátek: 8:00 – 16:00

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

JUDr. Pavel Tomek je pojištěn na profesní zodpovědnost za eventuální škodu způsobenou při poskytování právních služeb do výše pojistné částky 75.000.000,- Kč (s limitem do výše 5.000.000,- Kč je advokát pojištěn ze zákona rámcovou pojistnou smlouvou prostřednictvím České advokátní komory, a nad rozsah tohoto základního pojištění je sjednáno individuální připojištění odpovědnosti za škodu s limitem do výše 70.000.000,- Kč).