Tým

Kvalitní advokát Vám může nejen pomoci, ale také ušetřit nemalé prostředky. Každá chyba může být drahá. Protože si nemůžeme dovolit žádné takové chyby, vybíráme si ty nejlepší kolegy.

Právní služby
Advokátní kancelář Pavel Tomek
Pozadí
Právní služby

Advokáti 

JUDr. Pavel Tomek

Pavel Tomek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zakladatelem advokátní kanceláře.

Je advokátem s dlouholetou praxí a bohatými zkušenostmi v různých právních odvětvích.

V rámci své praxe zastupoval tuzemské i zahraniční klienty v řadě významných kauz. Zaměřuje se především na poskytování služeb korporátní a veřejnoprávní klientele v následujících oblastech:
 

 • problematika fúzí a akvizic
 • právo obchodních společností, včetně koncernového práva
 • oblast hospodářské soutěže a nekalé soutěže
 • finančnímu právu, včetně práva cenných papírů a kapitálových trhů
 • energetické právo
 • obchodně závazkové vztahy

Zapsán v seznamu ČAK pod ev.č 4488
Ruský jazyk (aktivně)
+420 736 480 966
ptomek@aktomek.cz

Mgr. David Mikula

David Mikula je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. 

Součástí týmu advokátní kanceláře je od roku 2009, přičemž dříve působil v rámci mezinárodní obchodní korporace, díky čemuž získal řadu v právní praxi využitelných zkušeností, zejména v oblasti obchodně závazkových vztahů a práva obchodních společností. Jeho předchozí praxe a zkušenosti v advokacii jsou základem schopnosti řešit klientské záležitosti v širších souvislostech. 

V rámci své advokátní praxe poskytuje právní služby převážně korporátním a veřejnoprávním klientům se zaměřením na oblast:

 • obchodně závazkových vztahů
 • právních vztahů k nemovitostem
 • práva duševního vlastnictví
 • veřejných zakázek
 • práva obchodních společností, a rovněž na právo hospodářské soutěže

Zapsán v seznamu ČAK pod e.č. 15299
Anglický jazyk (aktivně)
Německý jazyk (aktivně)
+420 734 333 616
dmikula@aktomek.cz

JUDr. Petr Kožíšek

Petr Kožíšek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Je advokátem s dlouholetou právní praxí se zkušenostmi získanými v rámci svého působení ve veřejnoprávním sektoru.

Nad rámec generální praxe se specializuje zejména na poskytování právních služeb v oblasti práva správního, zejména pak ve věcech týkajících se správních deliktů, přestupků, stavebního práva – konkrétně především stavebního řádu a problematiky územního plánování. 

Rovněž se věnuje environmentálnímu právu a právu odpadového hospodářství

Díky svým výborným jazykovým schopnostem je schopen, na vysoké odborné úrovni, poskytovat právní služby pro zahraniční klientelu advokátní kanceláře. 

Současně zastupuje klienty v soudních, rozhodčích a exekučních řízeních.

Zapsán v seznamu ČAK pod e.č. 13635
Anglický jazyk (aktivně)
Německý jazyk (aktivně)
+420 736 488 974
pkozisek@aktomek.cz

Mgr. Eva Hanková

Eva Hanková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Je zkušenou advokátkou s dlouholetou generální praxí, v rámci které se zaměřuje zejména na oblast práva občanského a oblast práva trestního, včetně zastupování poškozených v trestním řízení. 

V rámci své praxe se věnuje: 

 • smluvní agendě 
 • zastupování klientů v soudních, správních, rozhodčích a exekučních řízeních 
 • právnímu poradenství v oblasti práva rodinného, se zaměřením na pomoc v rozvodovém řízení, při majetkovém vyrovnání manželů a v otázkách péče o děti 
 • právnímu poradenství v oblasti práva dědického
 • trestnímu právu – obhajoba, zastupování poškozených v trestních řízeních

Zapsána v seznamu ČAK pod ev.č. 11712
+420 736 480 967
ehankova@aktomek.cz

Mgr. Miroslav Považan

Mgr. Miroslav Považan je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Součástí týmu advokátní kanceláře je již od ukončení studií, kdy v naší advokátní kanceláři absolvoval celou svou koncipientskou praxi. Praktické zkušenosti získával například i v rámci studentské praxe na státním zastupitelství.  

Nad rámec generální praxe se zaměřuje především na problematiku závazkových právních vztahů, zpracování osobních údajů (GDPR), mobilních a webových aplikací.

V rámci své praxe se dále věnuje:

 • smluvní agendě
 • zastupování klientů v soudních, správních, rozhodčích a exekučních řízeních
 • trestnímu právu – obhajoba, zastupování poškozených v trestních řízeních
 • pracovnímu právu
 • přestupkovému právu – zastupování v přestupkových řízeních, vyřizování přestupkové agendy

Vzhledem ke svým jazykovým znalostem, poskytuje právní služby zahraniční klientele v anglickém jazyce.

Zapsán v seznamu ČAK pod ev. č. 20398
Anglický jazyk (aktivně)
Německý jazyk (pasivně)
+420 736 480 970
mpovazan@aktomek.cz

JUDr. Věra Říhová

Věra Říhová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je advokátkou s dlouholetou praxí a zkušenostmi získanými ve státní správě. Nad rámec generální praxe se specializuje zejména na poskytování služeb v oblasti trestního a přestupkového práva.

Zapsána v seznamu ČAK pod ev.č. 9004.
Ruský jazyk (aktivně)
+420 606 617 747
vrihova@aktomek.cz

JUDr. Vítězslav Macháček

Vítězslav Macháček je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Je spolupracujícím zkušeným advokátem s bohatou právní praxí, který se specializuje zejména na oblast občanského, obchodního a pracovního práva, právní vztahy k nemovitostem, vymáhání pohledávek a rozhodčí řízení.

Zapsán v seznamu ČAK pod ev.č. 7735
Anglický jazyk (aktivně)
Německý jazyk (aktivně)
Ruský jazyk (aktivně)
+420 602 415 222
+420 353 585 568
vmachacek@aktomek.cz

Mgr. Radka Löbelová

Radka Löbelová je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Je zkušenou advokátkou s generální právní praxí zaměřenou zejména na oblast:

 • práva občanského
 • práva obchodního
 • práva pracovního
 • práva rodinného
 • práva  trestního
 • smluvní agendy

Své bohaté zkušenosti získala mimo jiné při zastupování klientů v soudních a trestních řízeních.

Věnuje se též oblasti náhrady škody a pracovněprávním vztahům včetně náhrady škody z pracovních úrazů.

V oblasti práva rodinného se zaměřuje zejména na zastupování klientů v rozvodovém řízení, při majetkovém vyrovnání a v otázkách péče o děti.

Zapsán v seznamu ČAK pod ev. č. 15926
Anglický jazyk (aktivně)
+420 736 488 971
rlobelova@aktomek.cz

Sekretariát 

Ing. Lucie Klímová

Office Manager

Administrativní a technická podpora, fakturace právních služeb, péče o klienty, komunikace s klienty, zajištění chodu kanceláře.

Renata Šprunglová

Asistentka

Administrativní a technická podpora, péče o klienty, komunikace s klienty, zajištění chodu kanceláře.

Tereza Tvrdíková

Asistentka

Administrativní a technická podpora, péče o klienty, komunikace s klienty, zajištění chodu kanceláře.

Iva Ozomová

Účetní

JUDr. Pavel Tomek,
Advokátní kancelář

Sídlo

Polská 61/4, 360 01 Karlovy Vary
IČ.: 61792977
DIČ.: CZ7104271889
ID datové schránky: epmf4jb

Pošlete nám zprávu

7 + 14 =

Provozní doba

Pondělí: 8:00 – 18:00

Úterý: 8:00 – 17:00

Středa: 8:00 – 18:00

Čtvrtek: 8:00 – 17:00

Pátek: 8:00 – 16:00

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

JUDr. Pavel Tomek je pojištěn na profesní zodpovědnost za eventuální škodu způsobenou při poskytování právních služeb do výše pojistné částky 77.000.000,- Kč (s limitem do výše 7.000.000,- Kč je advokát pojištěn ze zákona rámcovou pojistnou smlouvou prostřednictvím České advokátní komory, a nad rozsah tohoto základního pojištění je sjednáno individuální připojištění odpovědnosti za škodu s limitem do výše 70.000.000,- Kč).